19/02/2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และ James Cook University เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือด้านงานวิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดล และ James […]
14/01/2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการวิจัยทางชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinb […]
15/12/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การเกษตร

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Unive […]
09/12/2020

กิจกรรม 2020: A Turning Chapter (บทเปลี่ยนผัน) โดย Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)

กิจกรรม  2020: A Turning C […]
09/12/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Unive […]
08/12/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล และ Unive […]
07/12/2020

Osaka University Week

Osaka University Week MUSA […]
04/12/2020

พิธีปิดการประชุมนานาชาติ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย

พิธีปิดการประชุมนานาชาติ เ […]
04/12/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานประชุมนานาชาติออนไลน์ เรื่อง การศึกษาและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกในภาคพื้นเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมห […]