มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
04/06/2021
เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
09/06/2021

Cohort 1/2021 – Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning for Academics under the Mahidol – Macquarie Center for International Education (MCIE)

On Wednesday 9th June 2021, Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Vice President for International Relations and Corporate Communication, provided closing remarks for the Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning and thanked the invited contributors from Macquarie University and participants at the last session of the virtual workshop.

This workshop included a series of eight live sessions via the Zoom platform, across 4 days (on 19th, 25th May, and 2nd and 9th June 2021), with 36 academics across Mahidol University participating. Participants who attended all sessions and completed every component received certificates recognizing their successful completion of the workshop and the development of their online teaching and learning skills.