สถานที่ให้คำปรึกษา ประจำส่วนงาน

กองกิจการนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์

 • งานกิจการนักศึกษาฯ
  หน่วยพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา
  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ชั้น 7
  ช่วงเวลาให้บริการ 08.30-16.00 น.
 • 02-200-7649

 • 02-200-7691

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะพยาบาลศาสตร์ (ต่อ)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

 • งานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตบางกอกน้อย
  ช่วงเวลาให้บริการ 8.30-16.30 น.
 • 02-419-7616

คณะเภสัชศาสตร์

 • งานกิจการนักศึกษา
  ช่วงเวลาให้บริการ 8.00-17.00 น.
 • 02-354-3749

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

 • ห้องการศึกษา
  ช่วงเวลาให้บริการ 8.30-16.30 น.
 • 02-441-4215

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อ)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 • หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ อาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล (อาคาร 2) ชั้น 1
  ช่วงเวลาให้บริการ 8.30-16.30 น.
 • 02-441-5000 ต่อ 2129

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

 • ช่วงเวลาให้บริการ
  ศูนย์ประสานงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สำนักงานอธิการบดี 8.30-16.30 น.
  งานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ อาคารวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ 24 ชม.
 • 083-065-2301 (08.30-16.30 น.)

 • 086-445-6406 (24 ชั่วโมง)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตกาญจนบุรี (ต่อ)

วิทยาเขตกาญจนบุรี (ต่อ)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 • งานกิจการนักศึกษา
  ช่วงเวลาให้บริการ 8.00-16.30 น.
 • 080-779-7995

 • 086-565-7800

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา

 • ห้องการศึกษา ชั้น 2
  ช่วงเวลาให้บริการ 09.00-16.00 น.
 • 02-800-2635 ถึง 36

หมายเหตุ :

กรณีที่ ไม่ระบุว่าให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือระบุวันให้บริการ หมายถึง บริการในวันราชการ ได้แก่ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save