เรียนรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy)

การจัดการหนี้สิน

หนี้สิน คือ จำนวนเงินที่คุณได้ทำการกู้ยืมมาจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น และมีความรับผิดชอบสำหรับการใช้คืนพร้อมดอกเบี้ย ขั้นตอนแรกที่ต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับหนี้สิน คือ หนี้สินที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายไปซะทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนี้สินที่เกิดจากเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพราะเมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่ง ก็จะพบว่า เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาถือเป็นการลงทุนที่ดีถ้าคุณสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นคุณต้องให้ความสำคัญในการจัดการหนี้สินเพื่อไม่ให้หนี้สินเหล่านั้นอยู่ในสถานะเกินกว่าที่คุณจะสามารถควบคุมได้

ข้อสังเกตสัญญาณไม่ดีจากหนี้สิน:

1) เริ่มมีการใช้บัตรเครดิตสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

2) เริ่มมีการใช้จ่ายเงินมากกว่ารายรับที่ได้ในแต่ละเดือน

3) เริ่มมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินอื่นเพื่อมาผ่อนชำระหนี้สินที่มีอยู่

4) เริ่มผ่อนชำระบัตรเครดิตด้วยวงเงินขั้นต่ำของบัตรเครดิตเท่านั้น

ดังนั้นถ้าคุณเริ่มพบว่าตนเองมีพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งหรือมากกว่า คุณควรที่จะต้องมองหาตัวช่วยสำหรับวางแผนการผ่อนจ่ายชำระหนี้สินดังกล่าว

การลงทุน

การลงทุน คือ การบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจดำเนินการในรูปแบบของตารางรายรับรายจ่าย การลงทุนเป็นการสร้างความสมดุลของรายได้และเงินลงทุน ดังนั้นความรู้ด้านการลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญล้ำค่าที่จะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สำคัญว่าคุณจะมีเงินมากหรือน้อยเพียงใด

การออมเงิน

เมื่อคุณมีความสนใจในการลงทุน คุณควรเริ่มต้นด้วยการออม การออมจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เช่น ค่าซ่อมรถ การท่องเที่ยว หรือการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสำหรับการลงทุนกับเป้าหมายในระยะยาว เช่น การซื้อบ้าน การท่องเที่ยวในต่างประเทศ เป็นต้น ความฝันของคุณสามารถเป็นไปได้เพียงคุณเริ่มจัดการการออมตั้งแต่วันนี้

คุณอาจไม่คาดคิดว่าการออมจะสามารถทำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้ ทุกอย่างย่อมสามารถเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมายของคุณอย่างแน่นอน รวมทั้งวินัยในการออม

ความรับผิดชอบต่อการกู้ยืม

เงินให้กู้ยืมถือเป็นแหล่งเงินสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาบางคนสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา แต่ในขณะเดียวกัน เงินให้กู้ยืมก็สามารถกลายเป็นต้นเหตุของความกดดันทางการเงินในชีวิตของคุณเช่นกัน ถ้าคุณไม่รู้จักการวางแผนที่ดีพอ

ความรับผิดชอบต่อการกู้ยืม คือ การกู้ยืมเงินเฉพาะในส่วนที่คุณมีความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และไม่เกินศักยภาพในการใช้เงินคืนของคุณ

คุณต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เมื่อคุณเริ่มกู้ยืมเงินจากที่ใด คุณมีความจำเป็นต้องเริ่มที่จะวางแผนทางการเงินสำหรับการใช้เงินคืนเช่นกัน

นักศึกษาสามารถศึกษาเกี่ยวกับการเงินและลงทุนได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/onlinecourse