23/09/2020

พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางกีฬาชั้นพิเศษ และ รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

29/09/2020

The MLC Sports Center is expected to reopen on October 7th, 2020.

18/11/2020
กีฬานักศึกษา มหิดล

แจ้งปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย

09/12/2020
MU Sport

“Zumba เพื่อสุขภาพใจ – กาย by ครูโตโต้”

09/12/2020
mu sport

แจ้งปิดให้บริการ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 3

23/12/2020
MU Sport

ปิดให้บริการ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 3 (ห้องฟิตเนส, ห้องเทเบิลเทนนิส และห้องสควอช) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

01/02/2021
20210201_sportclose

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย ชั้น 3 (ห้องฟิตเนส, ห้องเทเบิลเทนนิส และห้องสควอช) ศูนย์การเรียนรู้มหิลดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา