linkedin

ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าใช้งาน

*เงื่อนไขการลงทะเบียน: ต้องมีจำนวนชั่วโมงการเรียนขั้นต่ำ 5 ชั่วโมงต่อเดือน และจะมีการทบทวนจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ ทุก 2 เดือน

MU X Linkedin learning คืออะไร?

แนะนำ LinkedIn Learning

        มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการบริการสิ่งเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษา ตลอดจนการเสริมสร้างความผูกพันของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้งานในรูปแบบของสื่อออน์ไลน์ เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ ตลอดจนรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          ดังนั้น LINKEDIN ถือได้ว่าเป็น Social Network Platform รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประกาศหรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างรวดเร็ว  อีกทั้ง ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปสู่การเป็น SMART UNIVERSITY และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อก้าวสู่ความเป็นต้นแบบแห่ง “Digital Convergence University” (DCU)

วัตถุประสงค์ของ MU X Linkedin learning

2.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประกาศหรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของสื่อออนไลน์

2.2 เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างรวดเร็ว

2.3 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เกิดความทันสมัยความเท่าทันเทคโนโลยี ในรูปแบบสื่อออน์ไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็น SMART UNIVERSITY

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save