เสวนาหนังสั้น แท็กนี้…อีกนาน
13/07/2021
Read to Learn#2 (Theme เที่ยวทิพย์)
23/07/2021

การวิเคราะห์การลงทุนในหุ้น ตอน จัดพอร์ตง่ายๆผ่านกองทุนรวม 

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วม

การวิเคราะห์การลงทุนในหุ้น

ตอน จัดพอร์ตง่ายๆผ่านกองทุนรวม 

 โดย อ.นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์

นักวางแผนการเงินอิสระ CFP 

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Webex

** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code

 

หรือเข้าไปที่    https://forms.gle/hFw1HRfsPYQx49xn9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 02-849-6095