แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามาารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้
17/03/2020
แนวทางการขอรับเงินสนับสนุนสำหรับนักศึกษา ที่ไม่ได้ร่วมทำประกัน COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยจัดทำให้
26/03/2020

Mahidol University is offering COVID-19 insurances for all students.

📣📣 Good News!!! For all MU students!!!
💛 Mahidol University is offering COVID-19 insurances for all students.

Please follows the instuction below:
1. Go to https://extrabenefits.mahidol.ac.th and accepts the condition by 31/3/2020. If you do not accept the term by 31/3/2020, you will not get the coverage.
2. Please download the form and fill it out. There are examples of how to fill out the form online. Please attach a signed copy of your national id or passport for foreign students.
3.Upload the form along with a copy of your signed id online by 31/3/2020. If you can not upload the form by 31/3/2020, you will not get the coverage. (2 pages for the form and 1 page for the copy of your signed id). The form can be in either pdf or jpeg.
4.Send the form along with a copy of your signed id by MAIL to Mahidol SA by 10/4/2020
Office of Student Affairs
Mahidol University,
999 Phutthamonthon Sai 4 Rd, Tambon Salaya, Amphoe Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170

For more information, please contact Mahidol Office of Student Affairs.

📌 Example of how to fill the form (Thai Version)
Please click 👉https://bit.ly/2UfMTOD

📌 Example of how to fill the form (English Version)
Please click 👉 https://bit.ly/39bxOSs