ชมรมชาวใต้ กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมชาวใต้
22/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมคาทอลิก

วัตถุประสงค์ของชมรมคาทอลิกฯ

  1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจการเพื่อสังคมในการแบ่งปันความรักพระเจ้าให้กับผู้อื่น
  3. ปลูกเป็นฝังจิตตารมแห่งการเป็นศาสนิกชนที่ดีให้แก่นักศึกษาฯ
  4. เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดที่สอนคล้องกับประเด็นในสังคม ในบริบทความเชื่อคาทอลิก

ช่องทางการติดต่อการสมัครเข้าร่วมชมรมฯกับเรา

ท็อป SC ปี3     (ประธานชมรมฯ)        เบอร์โทรศัพท์ 09-3745-4559

แบม PT ปี4     (กรรมการชมรมฯ)      เบอร์โทรศัพท์ 08-7664-8494

Facebook : https://www.facebook.com/CatholicClubMU