โครงการ Mahidol Friends for Friends (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2560
20/06/2018
“กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕”
20/06/2018

Rakkaew Mahidol Transformative Camp 2018

Rakkaew Mahidol Transformative Camp 2018 วันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ ห้องนิทรรศการอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และชุมชน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีนางรุ่งดาว จารุภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนางจุฬารักษ์ เครือจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงาน