ขยายเวลารับกุญแจหอพักบ้านมหิดล ประจำภาคการศึกษา 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2564 เวลา 08.00-20.00 น.
04/01/2021
ทุนมหิดล
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ฝั่งตะวันออก
15/01/2021

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

ทุนการศึกษามหิดล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

ดาวน์โหลด  ใบสมัครขอรับทุนฯ

ทั้งนี้   โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนสมัครขอรับทุนฯ ดังมีรายละเอียดและขั้นตอนตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

วิธีการสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนฯ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กำหนด  ส่งใบสมัครขอรับทุนฯ และหลักฐาน ประกอบการสมัคร โดยตรง ไปที่  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170

กรณี ส่งทางไปรษณีย์ให้เขียน (วงเล็บมุมซอง) ใบสมัครขอรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

กำหนดส่งใบสมัคร:  หมดเขตรับใบสมัครฯ วันที่  18  มกราคม  2564 

 

สอบถามรายละเอียด  โทร. 02-849-4512 (คุณจิตรานุช)

อีเมล:  Chitranuch.san@mahidol.ac.th