ยื่นคำร้องขอเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) รอบที่ 2 เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
06/08/2020
ปิดให้บริการห้องออกกำลังกายชั่วคราว
29/09/2020

ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการและแนวทางการปฏิบัติในการใช้บริการห้องออกกำลังกายได้แก่ ห้องฟิตเนส ห้องเทเบิลเทนนิศ และห้องสควอช ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ปิดห้องกีฬา กองกิจ ชั้น 3 MLC มหิดล

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องออกกำลังกายได้แก่ ห้องฟิตเนส ห้องเทเบิลเทนนิศ และห้องสควอช ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา กองกิจการนักศึกษา จึงขอปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการและแนวทางการปฏิบัติในการใช้บริการดังนี้

1. เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 11.00 – 18.00 น.
2. *งดให้บริการเครื่องออกกำลังกายที่ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมด*
3. ห้องสควอช ปิดให้บริการ
ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
หากปรับปรุงแล้วเสร็จ จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-849-4525/087-017-7940
———————————————————-

Due to electrical system upgrade in the MLC Sports Center (Fitness room, Teble tennis room and Squash room on the 3rd floor, Mahidol Learning Center: MLC)

The new guidance for facilities of sports and recreational fitness activities are required as follows:

1. Opening hours: Monday – Friday Time 11.00 AM – 6.00 PM
2. All cardio equipment including treadmills, bicycles and elliptacal are temporarily out of service.
3. The Squash Room are temporarily out of service.
If the improving task finishes, we will immediately update notice.
We apologize for any inconvenience caused!
For more information, please contact at Division of Student Affairs
Phone: 02-849-4525 or 087-017-7940