ยื่นคำร้องขอเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) รอบที่ 2 เฉพาะนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
06/08/2020
The MLC Sports Center is expected to reopen on October 7th, 2020.
29/09/2020

Due to electrical system upgrade in the MLC Sports Center (Fitness room, Teble tennis room and Squash room on the 3rd floor, Mahidol Learning Center: MLC)

ปิดห้องกีฬา กองกิจ ชั้น 3 MLC มหิดล

Due to electrical system upgrade in the MLC Sports Center (Fitness room, Teble tennis room and Squash room on the 3rd floor, Mahidol Learning Center: MLC)

The new guidance for facilities of sports and recreational fitness activities are required as follows:

1. Opening hours: Monday – Friday Time 11.00 AM – 6.00 PM
2. All cardio equipment including treadmills, bicycles and elliptacal are temporarily out of service.
3. The Squash Room are temporarily out of service.
If the improving task finishes, we will immediately update notice.
We apologize for any inconvenience caused!
For more information, please contact at Division of Student Affairs
Phone: 02-849-4525 or 087-017-7940