มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5
28/01/2020
โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)
05/02/2020

กิจกรรม Mahidol Student Life Market

เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. – 21.00 น. ณ ลานหอพักนักศึกษาบ้านศรีตรัง (หอ11) งานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา Mahidol Student Life Market (Green Market) ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา คือการจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา กิจกรรมนิทรรศการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมแนะนำการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า นำพาสร้างสรรค์กิจกรรมทำถุงผ้า จากเสื้อเหลือใช้ กิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ส่งต่อไปยัง น้อง ๆ ที่ขาดแคลน อีกทั้งพูดคุยสบาย ๆ เกี่ยวกับการใช้ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาจากชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงความสามารถของนักศึกษา วงดนตรี วง ศาลายา วาไรตี้ จากนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หนังกลางแปลง มาร่วมขอพรปีใหม่ 2563 ภาพยนตร์เรื่อง พรจากฟ้า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเป็น Entrepreneurship ต่อไปในอนาคต