“ASEAN Healthy University Day and Bike for Health”
12/12/2019
พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (We are freshy Mahidol 2019)
23/01/2020

โครงการ Mahidol Friends for Staff ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผศ. รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Mahidol Friends for Staff ปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ “การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต สำหรับสถานศึกษา” จัดขึ้นวันที่ 15 – 16 มกราคม 2563 ณ ห้อง 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 3 จัดโดยศูนย์ให้คำปรึกษา MU Friends กองกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ ทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินสถานการณ์ คลี่คลายวิกฤตกาณ์ และลดการสูญเสียซึ่งอาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาในอนาคต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 มาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในครั้งนี้