โครงการ Mahidol Friends for Staff ปีการศึกษา 2562
17/01/2020
งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 และนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
23/01/2020

พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (We are freshy Mahidol 2019)

…วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (We are freshy Mahidol 2019) ที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ยุทธนา อุดมพร ที่ปรึกษาด้านกีฬาและการสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย
…ทั้งนี้ โครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2563