ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
15/12/2020
CPR Road Show
01/04/2021

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 11 (Mahidol University Leadership Programs XI)

MULD

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2563 กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 11 (Mahidol University Leadership Programs XI)

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด และผู้ช่วยศาสตราจาย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สู่ Global Citizen และ Global Talents” กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พบปะนักศึกษาผู้นำ และให้แนวคิด “ทิศทางและนโยบายด้านกิจการนักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนากิจกรรมในส่วนงานของตัวเอง

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก และฝึกการทำงานร่วมกัน

วันที่สองของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 11 กิจกรรมช่วงเช้า บรรยายและ Workshop ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” โดย อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำในด้านต่างๆ และการฝึกทักษะการสื่อสารให้กับผู้รับสารให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด กิจกรรมช่วงบ่าย อบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life support)” โดย ทีมวิทยากรจาก ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรียนรู้วิธีการฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและฝึกการใช้เครื่อง AED เพื่อเสริมความรู้และฝึกทักษะ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคต

วันที่สามของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 11 กิจกรรมช่วงเช้าเรียนรู้ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” นำโดย คุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ (เนย) นักวิจัยด้านคาดการณ์อนาคต และทีมวิทยากรบรรยายและกิจกรรม Workshop ให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกให้คิด ที่มีพื้นฐานจากการรับฟังปัญหา และคิดวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ Design Thinking มาช่วยในกระบวนการแก้ปัญหา
กิจกรรมช่วงบ่ายเรียนรู้ “การจัดการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อฝึกกระบวนการในการจัดการบริหารโครงการของนักศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและคุ้มค่ามากที่สุด

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save