ทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563
19/10/2020
ทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์ ประเภทผู้รับทุนต่อเนื่อง (รายเก่า) ประจำปีการศึกษา 2563
04/11/2020

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจองหอพักและชำระเงินหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคการศึกษา 2/2563

MU Dorm
mu dorm

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจองหอพักและชำระเงินหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคการศึกษา 2/2563

🟣 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 : วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 63
🔵 นักศึกษาชั้นปีสูง : วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 63
❗️ รับกุญแจหอพัก 2/2563 พร้อมกันวันที่ 1 – 3 มกราคม 64
เว็บไซต์จองหอพัก : https://smartedu.mahidol.ac.th/
รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม