“ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจําปีการศึกษา 2563
25/09/2020
MU Dorm
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจองหอพักและชำระเงินหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคการศึกษา 2/2563
30/10/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563