หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนศ.พิการ รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัครช่วยงานประกวดอ่านเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่23 
11/12/2019
งานเสวนา เรื่อง”การจัดสภาพแวดล้อมอย่างเป็นมิตรเพื่อการศึกษาแห่งชนทั้งมวล”
11/12/2019

รับสมัครจิตอาสา แปลคู่มือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น

ประกาศ (ปิดรับสมัครชั่วคราวครับ)

รับสมัครจิตอาสา แปลคู่มือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น

จัดโดย หน่วย DSS Mahidol
ความสำคัญ: ในอดีต นักเรียนตาบอดมักถูกให้เข้าเรียนสายสังคมหรือสายศิลป์ เนื่องจากเชื่อว่า “นักเรียนตาบอดไม่สามารถเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีได้” โดยมีเหตุผลว่า “เพราะเราไม่ทราบวิธีการเรียนสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนตาบอด”

แต่ DSS Mahidol ได้ค้นพบว่า หน่วยงานในต่างประเทศได้จัดทำคู่มือสำหรับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตาบอดอยู่แล้ว แต่ ข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียนตาบอด เราจึงต้องการรับสมัครจิตอาสาเข้ามาช่วยแปลคู่มือดังกล่าว

วิธีการ: เจ้าหน้าที่จะสกรีนเนื้อหาที่สำคัญประมาณ 1-2 ให้จิตอาสา แล้วส่งให้แปลที่บ้านก็ได้ เสร็จแล้วส่งกลับมา เพื่อนำเผยแพร่ใน page สื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการทางการเห็นต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

วัน: 10 พ.ย. -15 ธ.ค. 2560
จำนวนรับสมัคร: ไม่จำกัด
ชั่วโมงกิจกรรม (AT): 2 ชั่วโมงต่องานแปล 1 ชิ้น

สมัครได้ที่
https://docs.google.com/…/1JHGkfi4mUxOZyPjuBJXg1yQALuj…/edit