โครงการส่งเสริม & สนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม “U ปรับ โลกเปลี่ยน”
19/09/2019
มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
04/11/2019

กิจกรรมเสวนา Health tech startup : สุขภาพปัจจุบันบนโลกดิจิตอล 4.0

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา Health tech startup : สุขภาพปัจจุบันบนโลกดิจิตอล 4.0 
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
ณ ห้อง 323 ชั้น 3
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดย
คุณหมอเอ้ก นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ปรึกษารัฐมันตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณหมออิ๊ก ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้ง Ooca แอพพลิเคชั่นสื่อกลางระหว่างจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และคนไข้

เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆนักศึกษาเกี่ยวกับ  Health tech startup
มหิดลสุขภาพดี #HealthyMU #HealthLiteracy #HIDEF