อาสาช่วยงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
19/06/2019
ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา
15/07/2019

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ประกาศจากกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร 2562 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบว่า จะมีการเปิดรับลงทะเบียน สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า

ณ จุดลงทะเบียน (Box Office) หอประชุมมหิดลสิทธาคาร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น. โดยประตูหอประชุมจะเปิดให้เข้า เวลา 12.15 น.

ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งภายในมหิดลสิทธาคาร สำหรับผู้ปกครองที่มายืนยันสิทธิ์ 2,300 ท่านแรกเท่านั้น !!!!!

สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ตามข้อกำหนดดังกล่าวในข้างต้นได้

ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ กษาน จาติกวานิช ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดรถรางพิเศษสำหรับกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารให้บริการรับ-ส่ง ตลอดการกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองสำหรับการให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองเข้า Facebook Fanpage “เครือข่ายผู้ปกครอง นศ. ม.มหิดล 2562” ตาม QR Code แนบท้าย