งดให้บริการห้องฟิตเนส
11/06/2019
กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
08/07/2019

อาสาช่วยงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

อาสาช่วยงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
11-13  สิงหาคม 2562
ประสบการณ์ดี ๆ กับเวทีใหญ่ ๆ (มหิดลสิทธาคาร)
มาร่วมสร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่กันเถอะ ^^

ลงทะเบียนอาสาสร้างความประทับใจ :  http://bit.ly/31DRTya
—————————

ปีนี้ ขอเชิญชวนพี่ ๆ ปีไหนก็ได้ คณะไหนก็ได้ ศิษย์เก่าก็ได้

ที่สนใจอยากเรียนรู้และอยากมาช่วยงานงานปฐมนิเทศ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

Backstage : เรียนรู้การทำงานเบื้องหลังเวทีปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยมหิดล
Usher : เรียนรู้การทำงานด้านการต้อนรับ จัดเข้าที่นั่งในหอประชุม ได้สัมผัสน้องปี 1 อย่างใกล้ชิด

และได้ร่วมชมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กับน้อง ๆ

1) ว่าง/ สะดวกในวันที่ 11-13  สิงหาคม 2562
– วันที่ 11 สิงหาคม 2562 : วันนี้ เราจะมาเรียนรู้เทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ บนเวทีและหลังเวทีของมหิดลสิทธาคาร

รวมทั้งออกแรงจัดไฟ เรียนรู้ระบบภาพ แสง สี เสียง และการจัดเวทีกัน
– วันที่ 12 สิงหาคม 2562 : วันนี้ เป็นวันซ้อมใหญ่ ทดสอบอุปกรณ์ ซักซ้อมคิว
– วันที่ 13 สิงหาคม 2562 : วันพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่เวลา 06.30 น.-18.00 น.)

2) อยากเรียนรู้การทำงาน backstage กับผู้กำกับเวที กำกับภาพ แสง สี เสียง ระดับมืออาชีพ

– โอกาสทำงานเบื้องหลังเวทีขนาดยักษ์แบบนี้ มาไม่บ่อยน้าาา^^
– อยากเรียนรู้การทำงานแบบ usher รวมถึงได้ใกล้ชิด และร่วมชมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กับน้อง ๆ ปี 1

3) เรียนรู้เร็ว รับผิดชอบ อดทน ยกของได้ และไม่กลัวความมืด

4) ดูแลเรื่องที่พักและการเดินทางของตนเองได้ เรามีอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มไว้ให้
ลงทะเบียนอาสาสร้างความประทับใจ :  http://bit.ly/31DRTya

**นักศึกษาจิตอาสา จะได้รับ AT ดังนี้  Backstage 6 ชั่วโมง, Usher 4 ชั่วโมง**