“ทุนการศึกษา โมเดอร์นฟอร์ม” ประจำปีการศึกษา 2562
03/07/2019
คืนเงินค่าประกันความเสียหายงานหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2560
12/07/2019

เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง มูลค่าทุนละกว่า 30,000 บาทต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัด

ข่าวดีสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) / ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) และชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 6 ปี) ในสาขาวิชาที่กำหนด
เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง มูลค่าทุนละกว่า 30,000 บาทต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัด
นักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้โดยตรง
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ทั้งนี้ โปรดอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนการสมัครขอรับ
ทุนฯ ดังมีรายละเอียดและขั้นตอนตามประกาศฯ
อ่านประกาศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่อง ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562  >>>click<<<
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี >>>click<<<