กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
21/05/2019
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน กิจกรรมรับน้องจิตอาสา 
27/05/2019

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Asia Pacific Youth Exchange – APYE 2019

วันที่และสถานที่จัดโครงการ:
APYE – Korea วันที่ 18 – 27 สิงหาคม 2562 ณ Hanyang University กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
APYE – Thailand วันที่ 5 – 16 สิงหาคม 2562 ณ องค์การสหประชาชาติ โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
หมายเหตุ *นักศึกษาสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ประเทศเท่านั้น 
คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 (ไม่จำกัดสาขาวิชาและคณะ)
2. สัญชาติไทย
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
4. มีความสนใจในกิจการเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
5. หลังการเข้าร่วมโครงการต้องสามารถช่วยทำกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับกองกิจการนักศึกษาได้
โควต้าที่จัดสรรทุน:
APYE Korea จำนวน 2 คน
APYE Thailand จำนวน 6 คน
วิธีการคัดเลือก:
สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา 314 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC)
ขั้นตอนการสมัคร:
1. เลือกประเทศที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand / South Korea (เลือกสมัครเพียงประเทศเดียวเท่านั้น)
หรือสแกน QRCode ตามไฟล์แนบ
3. รอแจ้งนัดเวลาสัมภาษณ์ผ่าน Email และโทรศัพท์
4. เข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาที่นัดหมาย
5. ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ภายในเดือนมิถุนายน 2562
6. เข้าร่วมโครงการ
Benefits จากการเข้าร่วมโครงการ: 
APYE – Thailand
1. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละ 1000 USD
2. รถรับส่งจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปยังสถานที่จัดงาน
3. อาหารและที่พักทุกมื้อตลอดโครงการ
4. โอกาสในการเข้าเยี่ยมชมองค์การสหประชาชาติ UN และการลงพื้นที่ชุมชนต่างจังหวั
5. ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก
APYE – Korea
1. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละ 500 USD
2. บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพ-อินชอน ประเทศเกาหลีใต้
3. อาหารและที่พักทุกมื้อตลอดโครงการ
4. รถรับส่งจากมหาวิทยาลัยมหิดล-สนามบินสุวรรณภูมิ
5. ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาเกาหลีใต้และประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: องกิจการนักศึกษา โทร 02-849-4515 หรือ Email: izsaya.wat@mahidol.edu
ระยะเวลาการรับสมัคร: รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 
หมายเหตุ 
สามารถมาพูดคุย/เล่นเกมส์สนุกๆ/ฟังประสบการณ์จากเพื่อนๆที่เคยเข้าร่วมโครงการ APYE รุ่นที่ 1 ได้ภายในงานอำลาศาลายา 
APYE ออกบู้ทแนะนำกิจกรรม วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. 
ณ ลานหน้าอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา