กองกิจการนักศึกษาและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
21/03/2019
พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล)
22/03/2019

“ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ฝรั่งไม่งง”

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ Better English ในหัวข้อ “ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ฝรั่งไม่งง” จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องมินิเทียเตอร์ ชั้น 3 MLC โดยงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับงานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ครูหวาน English On Air ซึ่งนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ Better English ได้มาเรียนรู้วิธีการออกเสียงให้ถูกต้อง และเทคนิคมากมาย