“ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ฝรั่งไม่งง”
22/03/2019
โครงการ Retreat กระบวนกร Transformative Learning
29/04/2019

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล)

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 06.00-08.30 น. ณ บริเวณองค์พระพุทธมหิดลวรมงคลญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโททันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระสงฆ์ทำพิธีทางศาสนา ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำถวายข้าวพระพุทธ และกล่าวคำถวายสังฆทาน พร้อมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์สวดอนุโมทนา กรวดน้ำ และประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลความเจริญก้าวหน้าตลอดไป