ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น หัวข้อ “การเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์”
06/11/2023
ประกาศรับสมัครคัดเลือกขอรับทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20/11/2023

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567 (Mahidol Games 2024: Fun with Thai Style สนุกสนานสไตล์ไทย)


งานวิ่ง “Joong กัน Run”

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มเวลา 12.00 – 15.00 น. ณ บริเวณถนนคนเดิน รอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

   ระเบียบการแข่งขัน

  กำหนดการแข่งขัน

  เส้นทางวิ่ง “Joong กัน Run”

เทนนิส

 ระเบียบการแข่งขัน

 กำหนดการแข่งขัน

แบดมินตัน

 ระเบียบการแข่งขัน

 กำหนดการแข่งขัน

ลีลาศ

 ระเบียบการแข่งขัน

 ตารางการแข่งขัน

 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ว่ายน้ำ

 ระเบียบการแข่งขัน

 กำหนดการแข่งขัน

 

สนุกเกอร์และบิลเลียด

 ระเบียบการแข่งขัน

 กำหนดการแข่งขัน

หมากกระดาน

 ระเบียบการแข่งขัน

 กำหนดการแข่งขัน

 

แอโรบิก

 ระเบียบการแข่งขัน

 กำหนดการแข่งขัน

 

ปาเป้า

 ระเบียบการแข่งขัน

 กำหนดการแข่งขัน

 

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ข้อมูลสำหรับฝ่ายจัดการแข่งขัน