10/11/2022

ม.มหิดล – วช. คิดค้นและพัฒนาการเคลือบแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงด้วย “ซิลเวอร์ซีโอไลท์” เพื่อคนไทยห่างไกลจากเชื้อโรค

10/11/2022

ม.มหิดล ประดิษฐ์นวัตกรรม “เครื่องดูดยุงชนิดโค้ง” ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย ขจัดปัญหาการดูดยุงจากที่แคบ

10/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนาอุปกรณ์เทียบวัดสมรรถนะหัวเก็บภาพอัลตราซาวด์ ทางเลือกวินิจฉัยปลอดภัยจากรังสี

10/11/2022

ม.มหิดล ใช้ AI และหุ่นยนต์ช่วยวินิจฉัยเบาหวาน ลดเสี่ยงสูญเสียอวัยวะ