10/11/2022

ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุดความหวังใหม่ในการต้านสมองเสื่อม

10/11/2022

ม.มหิดล ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เตรียมขยายขอบเขตปฏิบัติการ Mobile Stroke Unit ที่ได้มาตรฐานจากบกสู่ทะเล หวังช่วยคนไทยรอดพิการและอัมพาตอันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

10/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ “ชุดทดลองกฎการอนุรักษ์พลังงาน” ผ่าทางตันเรียนรู้ฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน

10/11/2022

ม.มหิดล แนะการจัดการ “เมืองน่าอยู่” ต้องควบคู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน