17/05/2022

ม.มหิดล จุดประกายความหวังนักวิจัยทุกสาขา บูรณาการด้วยเทคโนโลยี AI

17/05/2022

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล วิจัยมาลาเรีย ติดอันดับ Top2% อ้างอิงระดับโลก

17/05/2022

ม.มหิดล วอนคนไทยไม่ทอดทิ้งอาชีพเกษตร

17/05/2022

ม.มหิดล เผยกลยุทธ์เร่งสปีดวิจัยวัคซีนและชีวภัณฑ์แบบ “วิ่งนำเชื้อโรค” ผุดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (BSL3) ติดสปริงบอร์ดพัฒนาวัคซีนและชีวภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อมวลมนุษยชาติ