01/11/2022

ม.มหิดล แจ้งข่าวดี พร้อมให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียม ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

01/11/2022

ม.มหิดล ดัน “Pilot Plant” เตรียมพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล มอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเป็นของขวัญแด่คนไทย

01/11/2022

ม.มหิดล ค้นพบแนวทางใหม่ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของวัสดุฉลาด เพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม และช่วยประหยัดทรัพยากรโลก

01/11/2022

ม.มหิดล ร่วมพลังผลิตบัณฑิตไอทีรองรับเทคโนโลยี AI ตามนโยบายพัฒนาสู่ประเทศนวัตกรรม