ทำเนียบผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ประจำปี 2561

กองกิจการนักศึกษา

นางกิรติ สอนคุ้ม

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

02-849-4520


นางสาวรุ่งดาว จารุภูมิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

02-849-4516


นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

02-849-4243


นายธนกฤต เส็งมา

หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กร

02-849-4517


นางสาวอัมวะรินทร์ ประทุมสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

02-849-4657


นางสาวสลิลทิพย์ แซ่ลิ้ว

นักวิชาการศึกษา

02-849-4515


นางอุทุมพร ปานบุญห้อม

นักวิชาการศึกษา

02-849-4656


นางสาววิจินตา พวงสอาด

นักวิชาการศึกษา

02-849-4512


นางสาวพิชญา มุขโต

นักวิชาการศึกษา

02-849-4518


นายตะวัน อ่อนเที่ยง

ช่างเทคนิค

02-441-9116 ต่อ 1521


นายวิเชียร ขุนทรง

ช่างซ่อมบำรุง

02-849-4236


นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร

นักวิชาการศึกษา

02-849-4526


นางสาวชโลบล นับแสน

นักวิชาการศึกษา

02-849-4505


นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

02-849-4523


นางสาวสุชาดา จันทร์วัน

นักวิชาการศึกษา

02-849-4524


นางสาวรุ่งพร เหมือนแตง

นักวิชาการศึกษา

02-849-4519


นางพาฝัน สายทอง

นักวิชาการศึกษา

02-849-4656


นางสาวจิตติมา บุญดีเจริญ

นักวิชาการศึกษา

02-849-4500 ต่อ 4214


นางสาวจรรญา เลิศลบ

นักวิชาการศึกษา

02-849-4501


นายบดินทร์ ศรีสรฉัตร์

นักวิชาการสารสนเทศ

02-849-4527


นายปเนต กุลฉันท์วิทย์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

02-849-4527


นางสาวรัชชพร ธัญญาวัฒนา

นักวิชาการศึกษา

02-849-4508


นางสาวรำไพ เมฆาวิบูลย์

นักวิชาการศึกษา

02-849-4519


นายจุฑาวุฒิ คำภิระ

นักวิชาการศึกษา

02-849-4518


นางสาวอภิชญา เพชรม่อม

นักวิชาการศึกษา

02-849-4509


นางสาวจรัญดา จันทร์แจ่ม

นักวิชาการศึกษา

02-849-4514


นางสาวณัชชา อินทะชัย

นักวิชาการศึกษา

02-441-9116 ต่อ 1598


นายไววิทย์ อารีย์

ช่างซ่อมบำรุง

02-441-9116 ต่อ 1521


นายสิทธิชัย โสน้ำเที่ยง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

02-849-4525


นางสาวธารีย์ณิชา ลีพีรวิทิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

02-849-4527


นางสาวอิสรีย์ หรือโอภาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-4657


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save