mu-team

14/08/2020

ปี 1 มหิดลเอายังไงดี จะเรียนออนไลน์ต่อหรือกลับมาเรียนที่ม.? ฟังชัดๆ จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต” รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศ เมือวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในระยะการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVId-19) ตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา (ดู ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล) เบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลผ่านทางเพจทีมมหิดลเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมว่า “ยังกำหนดให้ใช้การเรียนการสอน “แบบออนไลน์” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 […]
24/02/2021
20210224_covid19scholarship_banner

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)