สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ (ประจำปีการศึกษา 2562)
เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรีทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล
2.มีความประพฤติดีและมุ่งมั่นในการเรียน
3.มีความขาดแคลนทุนทรัพย์
4.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

นักศึกษาที่สนใจสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ :
งานการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด

หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่

***หมดเขตส่งใบสมัคร 19 กันยายน 2562 ณ คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารสิริวัฒนภักดี (ประตู5 หน้าคอนโด A)
โทรศัพท์ 0-2108-5330-1
โทรสาร 0-2108-5332