โครงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ : Mahidol Friendly Disability
17/08/2023
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management Workshop)
31/08/2023

คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 6 ได้เข้าศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 6 ได้เข้าศึกษาดูงานกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในหัวข้อ การคิดเชิงรุกในการบริหารงานกิจการนักศึกษา/พัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแนวคิด ความรู้ความเข้าใจสมรรถนะ เพื่อการบริหารงานกิจการนักศึกษา และสามารถวางแนวทางการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพื่อสนองตอบต่อทิศทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและความเป็นพลเมืองโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา, หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย และบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศนพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นได้นำ คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมส่วนงานต่าง ๆ ประกอบด้วย หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล, MU Friends – การดูแลสุขภาพใจ, MU Health-สวัสดิการและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และ MU Refill (ร้านค้าผลิตภัณฑ์รักษ์โลก)-การส่งเสริม Environmental Literacy

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save