โครงการ “อบรมความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินผ่านกองทุนรวม”
04/11/2019
Trends & Opportunities in the Disrupted Digital World
11/11/2019

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ชิงเงินสนับสนุนโครงการ มูลค่า 10,000 บาท

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

ชิงเงินสนับสนุนโครงการ มูลค่า 10,000 บาท

โดยผลงานที่ส่งประกวดจะต้องประกอบไปด้วย

1.ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด

  • นวัตกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการสำเร็จแล้วและมีการติดตามประเมินผลแล้วและมีแผนการขยายผลต่อเนื่อง
  • นวัตกรรมหรือโครงการต้นแบบ (Prototype) มีการริเริ่มออกแบบใหม่และมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง

ประเด็น (เลือกทำ)

  • ทำสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่
  • พัฒนาระบบการช่วยเลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัย
  • ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
  • ขยายภาคีแนวร่วม (แกนนำ ชมรม กลุ่มกิจกรรม)

2.ชื่อทีม

3.สมาชิกในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา

4.ชื่อนวัตกรรมหรือโครงการ

5.วัตถุประสงค์การผลิตนวัตรรมหรือโครงการ

6.กลุ่มเป้าหมาย

7.แนวคิดของการผลิตนวัตกรรมหรือโครงการ (อธิบาย)

8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

รับสมัครวันนี้ – 25 ธันวาคม 2562

#HealthyMU #HealthLiteracy #HIDEF

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-849-4504 / 092-531-3777 พี่นาว รัฐนันท์ กองกิจการนักศึกษา

Email: rattnan.kan@mahidol.edu