นักศึกษามหิดลที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และ/หรือ “คาจิกิ” สามารถแจ้งเจตจำนงขอความช่วยเหลือมาได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
06/09/2019
สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 รหัส’ 60-62)
13/09/2019

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นสำเร็จการศึกษา หรือสมัครเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ

ด่วน !! จำนวนจำกัด

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นสำเร็จการศึกษา หรือสมัครเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ XCHANGE English

การอบรมนี้จะประกอบไปด้วย

  • คลาสสอนสด >> เผยเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ จากอาจารย์ผู้สอนเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • คลาสออนไลน์ >> เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบ TOEIC ผ่าน Application SELF U โดยนักศึกษาจะได้รับ Account สำหรับใช้งาน และสามารถเรียนซ้ำได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สามารถลงทะเบียนสมัครเรียนได้ที่ https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx หรือตาม QR Code (โดยนักศึกษาต้องเข้า Username และ Password ก่อน)

ตั้งแต่ วันนี้ – 13 กันยายน 2562

**หมายเหตุ** การทดสอบ TOEIC หลังเรียนเป็นเพียงแค่ Mock Up Exam เท่านั้น ไม่ใช่การสอบ TOEIC จริง ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ยื่นเพื่อจบการศึกษาได้ !!