ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นสำเร็จการศึกษา หรือสมัครเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ
10/09/2019
MU Stock Challenge: season 2
20/08/2019

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 รหัส’ 60-62)

 อีก 3 วันสุดท้ายเท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 รหัส’ 60-62)

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นสำเร็จการศึกษา หรือสมัครเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ
จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ XCHANGE English

การอบรมนี้จะประกอบไปด้วย
คลาสสอนสด >> เผยเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ จากอาจารย์ผู้สอนเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
คลาสออนไลน์ >> เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบ TOEIC โดยบทเรียนทั้งหมดจะคลอบคลุมทั้ง Part Listening และ Part Reading ผ่าน Application SELF U นักศึกษาจะได้รับ Account สำหรับใช้งาน และสามารถเรียนซ้ำได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
สามารถลงทะเบียนสมัครเรียนได้ที่ https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx (โดยนักศึกษาต้องเข้า Username และ Password ก่อน)
ตั้งแต่ วันนี้ – 27 กันยายน 2562

ด่วน จำนวนจำกัด

**หมายเหตุ** การทดสอบ TOEIC หลังเรียนเป็นเพียงแค่ Mock Up Exam เท่านั้น ไม่ใช่การสอบ TOEIC…