mu-team

14/08/2020

ปี 1 มหิดลเอายังไงดี จะเรียนออนไลน์ต่อหรือกลับมาเรียนที่ม.? ฟังชัดๆ จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต” รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศ เมือวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในระยะการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVId-19) ตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา (ดู ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล) เบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลผ่านทางเพจทีมมหิดลเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมว่า “ยังกำหนดให้ใช้การเรียนการสอน “แบบออนไลน์” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 […]
01/07/2020

รู้จัก “พี่อัยย์ เก่งสุรการ” ผู้พัฒนาแชตบอท “บ้านมหิดล MU HOME” เพื่อชาวหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

เพราะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลหรือ “หอใน” ให้น้อง ๆ อยู่บ่อยครั้ง พี่อัยย์-นางสาวอัยย์ เก่งสุรการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหอพักนักศึกษาบ้านมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงตัดสินใจพัฒนาแชตบอทที่ชื่อว่า “บ้านมหิดล MU HOME” ขึ้นมา อยากให้แนะนำแชตบอท บ้านมหิดล MU HOME ให้น้อง ๆ รู้จัก แชตบอท “บ้านมหิดล MU HOME” […]
19/06/2020

9 มาตรการเปิดเทอมใหม่แบบ New Normal ของมหาวิทยาลัยมหิดล

19/06/2020

น้องๆ อยากให้ห้องเรียนออนไลน์ของน้องเป็นอย่างไร

19/06/2020

4 เพลย์ลิสต์น่าเรียนรู้จากช่อง YouTube Channel: We Mahidol

19/06/2020

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากช่องทางสื่อสารทางการของมหาวิทยาลัย

19/06/2020

ผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 2563

19/06/2020

9 ขั้นตอนสมัครทุนกยศ./กรอ.สำหรับเด็กมหิดล 63