รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
05/09/2023
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566
19/09/2023

รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนและองค์กรการกุศล สนับสนุนเงินทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความขยันหมั่นเพียร มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน และมีความประพฤติดี

วงเงินทุนการศึกษาต่อปีการศึกษา เริ่มรับทุนฯ ปีการศึกษา 2566 มีดังนี้

1. ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

2. ทุนการศึกษา บริษัท แอนวิล (ไทย) จำกัด จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

3. ทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรภาษาไทย ไม่จำกัดคณะ/สาขาวิชา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป

3. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริง

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย ไม่เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายหรือผิดวินัยนักศึกษา

5. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด (ทั้งทุนรายปีและต่อเนื่อง) ในปีการศึกษา 2566 จากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/หรือองค์กรการกุศล ยกเว้น กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

1. ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกสมัครได้ ดังนี้

ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)

ทุนการศึกษา บริษัท แอนวิล (ไทย) จำกัด

ทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา”

2. กรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน แล้วส่งใบสมัครฯ โดยตรงไปที่

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

กรณี ส่งทางไปรษณีย์  โปรดระบุ (ใบสมัครทุน..ระบุชื่อทุน..) ที่มุมซองด้านล่างจดหมายด้วย

หมดเขตส่งใบสมัคร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566

โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขโทรศัพท์  02 849 4512

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save