เมื่อนักศึกษารู้ผลว่า “เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19” ต้องทำอย่างไร
27/07/2021
รักน้อง Online Concert
31/07/2021

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564
Mahidol University New Student Orientation 2021

3 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.
3rd August 2021 17.00 – 19.00 hrs.

ถ่ายทองสดทาง Facebook กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
Live via facebook.com/MUOPSA

#WeMahidol #MU132 #MUMore

The orientation session will be conducted in Thai with English subtitles and Thai Sign Language. Please scroll down, for more information.

อย่าลืมดาวน์โหลดและติดตั้ง We Mahidol App จาก App store หรือ Play store ไว้ล่วงหน้า สำหรับเก็บ ชั่วโมง AT ในช่วงท้ายของกิจกรรม

Please make sure to download and install “We Mahidol App” from either App store or Play store, in advance, to collect AT hour at the end of the session.

————————————————-

17. 00 – 17.30 น. – บริการสำหรับนักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล – กองบริหารการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา หอสมุดและคลังความรู้

17.30 – 19.00 น. – งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

19.30 น. เป็นต้นไป รักน้องออนไลน์คอนเสิร์ต ทาง YouTube – Mahidol Music Channel

————————————————-

17.00 – 17.30 hrs. – Student services provided by Division of Academic Affairs, Division of International Relations, Division of Student Affairs, and Mahidol University Library and Knowledge Center

17.30 – 19.00 hrs. – Mahidol University New Student Orientation 2021

19.30 hrs. onwards – Rak-Nong Online Concert on YouTube – Mahidol Music Channel