มาร่วมส่งแรงใจ เชียร์เพื่อน ๆ ที่เข้าประกวด Innovation for Campus Sustainability Contest 2021  รอบนำเสนอแนวคิด (Proposal Presentation)  ไปด้วยกัน
28/06/2021
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งาน We Mahidol Application
01/07/2021

📣 📷ประกาศผลรางวัลการประกวดโครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ…
.
“Less is More”
: Less Plastic More Life
ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 💚
.
🥇รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Taiguo5-5-450Project”
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม “คนเราพลาดกันได้ แต่พลาสติกไม่ได้นะ”
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “ไอเทมทดแทนพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” !
.
ทั้งนี้คลิปวิดีโอจะเผยแพร่ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป
.
🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ 🎉
.
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
.
📌 *การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อรับรางวัลต่อไป
.
❤️สำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้รับรางวัล ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เพราะนักศึกษาที่เข้าร่วมส่งผลงานทุกผลงาน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 8 ชั่วโมง !!!
.
📲 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่ฝ้าย 02-849-4524
#MahidolHIDEF #EnvironmentalMU