ไลน์ กองกิจการนักศึกษา มหิดล
Line Official Account ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
14/10/2020
Mahidol HIDEF
มลพิษทางอากาศและการป้องกัน (Air Pollution)
28/10/2020

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ Mahidol bls training center ศูนย์ฝึกปฏิบัติและทดสอบการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ Mahidol bls training center ศูนย์ฝึกปฏิบัติและทดสอบการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

เปิดให้บริการรอบแรก วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ให้บริการทั้งหมด 3 รอบต่อวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

10.00 – 11.30 น. / 14.00 – 15.30 น. / 16.00 – 17.30 น.

โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านบทเรียนออนไลน์  “กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ (Basic Life Support)” โดยสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยในระบบ Mux โดย Login เข้าระบบ และค้นหา รหัสวิชา BLS101 หรือ >>>คลิ้ก<<<

เมื่อรับชมบทเรียนออนไลน์จบพร้อมทำแบบทดสอบผ่าน เกิน 70% จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร Activity transcript (AT) ด้าน Health literacy ใน Mahidol HIDEF จำนวน 3 ชั่วโมง

จึงจะสามารถสมัครเข้าทำการฝึกปฏิบัติและทดสอบการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ที่ห้อง Mahidol bls training center

โดยสามารถจองรอบการสอบได้ที่ Inbox Facebook : Mahidol Health

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครสอบ

1.นักศึกษาต้องผ่านบทเรียนออนไลน์ กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ (Basic Life Support) (ต้องมีใบ certificate)

2.นักศึกษาต้องจองรอบการทดสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  (ไม่รับ walk-in)

3.จำกัดจำนวนการสอบต่อรอบ รอบละ 12 คน (สามารถจองรอบสอบแบบหมู่คณะได้)

4.หากมาหลังการเริ่มสอบ 5 นาที ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบ

5.หลังจากสอบผ่านจะได้รับ ใบ certificate และ ชั่วโมง AT ด้าน Health literacy 1 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook : Mahidol Health หรือโทร 02-8494530

มาเรียนรู้การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน