กองกิจการนักศึกษา มหิดล
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ Mahidol bls training center ศูนย์ฝึกปฏิบัติและทดสอบการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
14/10/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล
โครงการเสวนา Sexual Harassment (I can Say)
28/10/2020
Mahidol HIDEF

เรียนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แถมได้ชั่วโมง AT (Activity Transcript) 
.
กองกิจการนักศึกษาจัดทำบทเรียนออนไลน์ Mux เรื่อง มลพิษทางอากาศและการป้องกัน (Air Pollution)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ รวมไปถึงสามารถดูแลและป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศ
.
น้องๆ สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ในระบบ Mux ค้นหารหัสวิชา OP101 หรือ ชื่อวิชา Environmental Literacy 101
.
หรือตาม link ที่แนบ https://mux.mahidol.ac.th/…/course-v1:MU-OP+OP101…/about
.
เมื่อรับชมบทเรียนออนไลน์จบ พร้อมทำแบบทดสอบผ่าน เกิน 80% จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร Activity transcript (AT) ด้าน Environmental Literacy ใน Mahidol HIDEF จำนวน 2 ชั่วโมง !!!!
.
นักศึกษาสามารถเช็คชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ www.activity.mahidol.ac.th
ค้นหาบทเรียนออนไลน์ได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th/

 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa

.
#MahidolHIDEF #MUEnvironmentalLiteracy #EnvironmentalMU

ดูน้อยลง