กำหนดการลงทะเบียนจองหอพักออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น!
30/06/2020
รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
20/07/2020

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ 2563

 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จปริญญาตรี โดยมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ประเภททุนรายปีและทุนต่อเนื่อง ทุนละ 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงไม่เคยมีประวัติกระทำผิดกฎหมายและวินัยนักศึกษา
 3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 25 และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หรือหากมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.25 แต่ไม่น้อยกว่า 2.00 ต้องมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า (GPAX) )
 5. ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างครบถ้วน
 6. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

หลักฐานการสมัคร

 1. เรียงความเกี่ยวกับประวัติของตนเองโดยระบุถึงเหตุผลความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษา (ใบสมัคร)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
 5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปีล่าสุด (นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า (GPAX) )
 6. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (Activity Transcript)  (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1)
 7. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ไปยังงานกิจการนักศึกษา หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนการศึกษา ของคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  หรือส่งทางไปรษณีย์โดยยึดถือวันประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เปิดรับสมัครวันนี้ – 14 สิงหาคม 2563

   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ 2563

 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save