การเปิดให้บริการอาคารและสนามกีฬาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26/06/2020
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563
05/08/2020

กำหนดวันเปิดให้บริการห้องกีฬา (ห้องสควอช ห้องฟิตเนส ห้องเทเบิลเทนนิส)

กำหนดวันเปิดให้บริการห้องกีฬา (ห้องสควอช ห้องฟิตเนส ห้องเทเบิลเทนนิส) ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11:00 – 20:00 น.
สอบถามข้อมูลการให้บริการได้ที่
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-849-4525 หรือ 087-017-7940