แจ้งเลื่อนวันประกาศผล โครงการ HAPPY INSIDE : Write a Short Story สุขใจที่ปลายปากกา เป็นวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
10/06/2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการสุขใจที่ปลายปากกา Transformative Learning for Writing
23/06/2020

โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลเครื่องมือการประเมินสากล ICDL

📣📣 ประกาศ  📣📣
รับสมัคร นักศึกษา ม.มหิดล ทุกระดับชั้น (ยกเว้นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1)

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลเครื่องมือการประเมินสากล ICDL

🎉🎉 ฟรี รับจำนวนจำกัด เพียง 400 คน เท่านั้น !
📍 วันนี้ – 23 มิถุนายน 2563

📌 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เดือนกรกฎาคม 63  – นักศึกษาจะพัฒนาทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ด้วยตนเองผ่านระบบ ICDL Workforce Basics e-Learning

2. เดือนกรกฎาคม 63 หรือเมื่อรัฐบาลประกาศให้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ภาวะปกติที่สามารถดำเนินกิจกรรมการจัดสอบได้  – เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เครื่องมือการประเมินสากล ICDL

3. สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

3.1  ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Certification of Competency for Digital Literacy) ที่รับรองโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ ICDL (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ร้อยละ 75 เป็นต้นไป)
3.2  ชั่วโมงกิจกรรม AT ด้าน Digital Literacy จำนวน 10 ชั่วโมง (เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าร่วมตลอดโครงการฯและสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรฯ เท่านั้น)

✏️ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://muit.mahidol.ac.th/dl-student2020.html

หรือ ☎️ โทร. 02-849-4512 (คุณจิตรานุช)

02-849-6022 (คุณจณัญญ์ธร)