โครงการ MU Green Mentor
12/05/2020
“Let’s Green Together”
05/06/2020

กิจกรรม MU Green Market

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • ร้านค้านักศึกษา ของกิน ของใช้มากมาย ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนลดสำหรับผู้ที่นำภาชนะมาเอง
  • นิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ Art Work จากขยะ โดยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC Nature Lovers Club)
  • การแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาจากชมรมอนุรักษ์ฯ
  • บูธกิจกรรมสอนการแยกขยะ
  • บูธรับบริจาคสิ่งของเพื่อส่งต่อ
  • บูธกิจกรรม MU Green Workshop
  • Mini Concert จากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล