โครงการรณรงค์การลดใช้แก้วพลาสติก No Plastic Cup
12/05/2020
โครงการ MU Green Mentor
12/05/2020

กิจกรรม MU GO Green

Workshop รักษ์โลก โดยการทำกระเป๋าผ้าจากเสื้อยืดตัวเก่า “T- Shirt Bag”

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ลานหน้าหอศรีตรัง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา